Znalecká činnosť, ekonomické poradenstvo v oblastiach finančníctva, účtovníctva a daňovníctva. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní, znalecká činnosť, ekonomické poradenstvo v oblastiach finančníctva, účtovníctva a daňovníctva.
Audítor a súdny znalec. Znalecká činnosť, oceňovanie, hodnotenie podnikov, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Bukovecká 15, 040 12 Košice

Intermet: www.adekont.sk
Email: adekont@adekont.sk
Telefón: 055 / 728 88 18, 0902 372 699, 0902 372 639, 055 7288 817
FAX: 055 / 728 88 16, 055 / 728 88 18, 055 / 728 88 17